من و دوستم!!!

دیروز خاله نیلوفر اومده بود خونه ما. خاله نیلوفر یه نی نی کوچولو داره که اسمش پارمین هست. یه دختر بزرگتر هم داره: که اسمش "موژان"ه  و رفته بود استخر!  مامانی با خاله نیلوفر خیلی ساله که دوست شدن. 32 ساله که با هم دوستن!!!! تعجب حالا ولی کمتر همدیگر رو می بینن و هر دوشون خیلی کار دارن!! لبخند

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
مامان مهناز

[بغل][قلب][ماچ]