پسر عمه

 

لبخند

پسر عمه تک گل، اسمش بردیا است. چند روزه که به دنیا اومده. کوچولو و بامزه اس. همه خوشحالیم و من هم خوشحالتر از همه هستم که پسر دایی شدم. قلب

لبخند

/ 1 نظر / 32 بازدید
مامان مهناز

من هم به عمه تک گل عزیز و عمو علی تبریک میگم برای ورود بردیای نازنین. به تو پسر عزیزم هم برای اینکه پسردایی شدی تبریک میگم. [بغل][بغل]