روز عشق

 

زنده باد قلبهای زنده به عشق

قلب

سپندارمذگان فرخنده باد

لبخند

/ 2 نظر / 7 بازدید
نانا

سپندارمذگان فرخنده باد پسرم. دوست دارم. [بغل][قلب]

خاطره

[گل][قلب]