/ 6 نظر / 3 بازدید
مامان مهناز

گردوی خوردنی من [بغل][ماچ][قلب]

شکوفه

جیگرتووووو بخورم من

دختر خاله جوووووون

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

پیمان جباری

عزییییییییییییییییزم جیگرشو بخورم.... 1000ماشالا مثل باباشه به خدا....

سارای سعیدینا

ماشااله گردوی تویسرکانه

مهربان

وای خدا چقدر بامزه شدی امتحانام تمام بشه حسابی باهات بازی کنم .مامان وبابام سلام میرسونن.